овластяване на младите проект

Проектът „Овластяване на младите – да започнем от днес“ е към своя край

Овластяването на младите хора е основната цел на стратегическите документи, насочени към младежта на европейско и национално ниво. Въвличането на младите хора при формирането на младежките политики у нас обаче все още е процес, в който участват главно млади хора, които и без друго са активни и обществено ангажирани, но не успява да обхване младежите от по-малките населени места и, следователно, не отразява адекватно техните потребности.

Ето защо в края на 2019 г. Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България стартира проект, чрез който цели да достигне до по-голям брой млади хора, за да ги „въоръжи“ с инструментите, които да им дадат увереност да изразяват явно своята позиция и да бъдат активни граждани. Инициативна група от няколко младежи от различни краища на страната организират поредица от срещи и събития, за да покажат на младите хора, че тяхното бъдеще е в техните ръце. Организирани са няколко информационни кампании относно възможностите за мобилност, които Европейския съюз предлага, както и обучения за повишаване компетентностите на младите хора.

За Велико Търново организатори на тези събития са сдружение „Свят на бъдещето“ и сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“. И двете неправителствени организации имат дългогодишен опит в работата по програма Еразъм + и работата с международни доброволци. Дори и в момента, въпреки трудната ситуация по света, те работят на територията на Велико Търново с доброволци от Латвия, Грузия, Франция, Унгария, Тунис и др. С помощта на тези чуждестранни младежи организациите развиват своя капацитет и обогатяват дейностите си в сферата на медиите, образованието и екологията.

„Международната мобилност, която позволяват европейските програми в момента, дава възможност на млади хора като мен, които иначе нямат финансовата възможност, да излязат извън страната си за пръв път; да опознаят друга култура, език, традиции; да срещнат приятели от цял свят; да се научат да се справят сами и да осъзнаят, че тяхното мнение има значение!“, споделя Рута Спрога от Латвия, която цели 11 месеца е помагала при разработването на екологичната образователна кампания „Герои на планетата“.

Проектът за овластяване на младите приключва в края на този месец, но великотърновските организации са готови да подадат ръка на всеки млад човек, който желае да се развива и търси възможности за международен обмен и комуникация.

Проект “Овластяване на младите – да започнем от днес“ е съфинансиран чрез програма Европейски корпус за солидарност.

fb-share-icon20
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*