художествена галерия Борис Денев ремонт
сн.: Община В. Търново

С ремонт на Художествена галерия „Борис Денев“ Велико Търново опазва 5000 произведения на изкуството

Община Велико Търново уверява, че започналият ремонт на Художествена галерия „Борис Денев“ няма да наруши архитектурния облик на сградата

Условията за опазването, съхранението и популяризирането на близо 5000 произведения на изкуството във Велико Търново ще се подобрят чрез реализирането на проект за обновяване и енергийна ефективност на Художествена галерия „Борис Денев“. Културното средище ще бъде превърнато в съвременен арт-център чрез инвестицията около 750 000 евро, информират от Община Велико Търново.

В отговор на гражданска петиция „Да спрем обезобразяването на Регионална художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново“ и проведен онлайн дебат по темата местната власт предоставя следната информация за започналия ремонт на емблематичната за града сграда.

Финансирането за ремонт на Художествена галерия „Борис Денев“ е европейско и е осигурено по проект на Община Велико Търново, одобрен по програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020.

В галерията стартира прилагането на комплекс от мерки за енергийна ефективност, с които да се създаде оптимална среда и микроклимат за съхранението и експонирането на художествените произведения. Ремонтът ще подчертае и запази изцяло и в детайли архитектурния облик и идентичност на сградата. Срокът за изпълнение е 180 дни, а строителната площадка вече е открита.

Като собственик на сградата Община Велико Търново разработва и набелязва най-подходящите съобразно конкретните условия проектни дейности за опазването на сградата и съхранението на богатия културен фонд в дългогодишен хоризонт. Това е потвърдено и в процеса на одобрение и оценка на работния проект от Управляващия орган и Съвместния секретариат на оперативната програма.

Изложба „Фронтови етюди“ по повод 135 години от рождението на Борис Денев

Дейностите предвиждат монтиране на нова дограма от най-висок клас, при запазване на формата, размерите на рамките на прозорците, на специфичния растер и на цвета, на мраморните елементи около тях.

 Вътрешните стени ще бъдат топлоизолирани, а тези с мраморна облицовка ще бъдат запазени също в автентичния им вид. Ще бъдат подменени всички отоплителни тела, предвидено е монтиране на съвременна система за осигуряване на равномерно отопление и климатизация на помещенията.

Ремонтът ще обхване и пропадналите настилки в пространството около Художествената галерия.

Експертни мнения на архитектите Драгомир Йосифов, Юрий Любомирски, Николай Малаков и Милен Маирнов бяха изразени в дискусия по темата

„Проектът за ХГ „Борис Денев“ започва своя ход още през 2018 година, откогато е и на разположение на обществеността, надлежно е обявяван по изискванията за публичност, текущият му ход е представян на Общинския съвет с всеки тримесечен отчет на изпълнението на европейските проекти и е приеман без нито една забележка. Сградата е сред емблемите на Велико Търново, макар да не е паметник на културата и опазването ѝ чрез проекта е много важно“, коментира общинският съветник арх. Драгомир Йосифов, който е сред утвърдените експерти в областта на опазването на културното наследство във Велико Търново и в България.

Председателят на Регионалната колегия на Камарата на архитектите арх. Юрий Любомирски обясни, че предлаганите промени засягат основно интериорния дизайн и предвиждат реализация на комплекс от мерки и системи за постигането на оптимален микролимат, при абсолютно запазване на външния вид и архитектурния облик на сградата. Арх. Любомирски е автор на идейния проект за енергийната ефективност на сградата.

Главният архитект на Община Велико Търново Николай Малаков акцентира върху засиления контрол от страна на администрацията върху всички детайли по проектирането и в целия етап на изпълнение.

„Изцяло спазени са процедурите по отношение на Закона за културното наследство – Художествената галерия „Борис Денев“ е един от възловите обекти на Велико Търново като културен пейзаж“, изказа мнение арх. Милен Маринов, регионален инспектор на Министерството на културата. Той обясни, че още преди години всички забележки, свързани с настоящето състояние на сградата, са били констатирани при негова проверка с надлежен протокол. „Община Велико Търново предприе действия, а проектът ще допринесе за пълноценното използване на галерията и дейността ѝ като културна институция“, завърши арх. Маринов.

Галерията ще бъде включена в нови туристически маршрути

Емблематичната сграда, намираща се в местността „Боруна“, ще бъде включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния. Ще бъдат организирани и популяризирани съвместни инициативи – изложби, творчески прояви и събития, които ще бъдат обединени в специален календар.

Предвижда се създаването на нов туристически продукт с тематични маршрути за посетителите от двете страни на р. Дунав и в Централна България, включително пет общи туристически услуги. Подготвя се изработването на нов каталог на нематериалното културно наследство.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*