ПМГ Васил Друмев, Велико Търново

Две училища от Велико Търново спечелиха проекти за създаване на изследователски центрове

ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Владимир Комаров“ спечелиха проекти за съвременни училищни лаборатории. Основната част от финансирането ще е безвъзмездно.

Проектите на ПМГ „Васил Друмев“ и Средно училище „Владимир Комаров“ са одобрени на финалния етап на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Програмата има за цел да повиши интереса  на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на специализирани училищни центрове със съвременни иновативни кабинети. Абревиатурата STEM събира първите  букви на Science (наука), Technology (технология), Engineering (инженерство) и Math (математика). Фокусът е поставен върху интегрирането обучение по четирите направления.

Във втория етап на програмата бяха допуснати предложенията на великотърновските училища: Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, СУ „Владимир Комаров“, ОУ „Петко Р. Славейков“ и ОУ „Бачо Киро“. Проектите им бяха с акцент иновации, опазване на околната среда, както и изграждане на съвременни мултифункционални центрове за професионална подготовка, оборудвания с необходимия хардуер и софтуер според спецификата на профила на всяко училище.

Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя и да финансира проектите, които преминаха първия етап на класиране през следващите месеци на предстоящата учебна година. Предстоят промени в Националната програма, които да позволят финансирането на всички проекти, преминали първи етап на оценяване.

информация: Община В. Търново

fb-share-icon20
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*