Свищов градска среда проект
сн.: Община Свищов

Свищов: Подобряват градската среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“

Кметът на община Свищов г-н Генчо Генчев подписа днес договор на обща стойност 1 388 170,00 лв. за благоустрояване на ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов 

Община Свищов е сред отличниците в България, изпълнили на 100% своята инвестиционна програма на обща стойност 16 818 684,82 лева. Всички заложени проектни предложения от основния списък проекти на Инвестиционната програма са реализирани. Това дава възможност да бъде изпълнен проект от резервния списък с обекти, информират от пресцентъра на Община Свищов.

Проектното предложение „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов е одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То е на обща стойност 1 388 170,00 лева, като планираните дейности ще стартират през месец юли 2020 г.

Изпълнението на дейностите, включени в този допълнителен проект ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска среда. Използвайки уникалната пространствена конфигурация на града, с този проект ще се повиши неговата привлекателност и конкурентоспособност. Ще бъдат осигурени по-добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Реализирането на обекти за благоустрояване на градската среда е определено като приоритет за общинската администрация, тъй като се представя цялостна концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на местната общност. Целта е да се постигне балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции, както и да се продължи изграждането на зони за отдих и спорт.

Проектът ще е естествено продължение на вече реализираните дейности в обхвата на улици и междублокови пространства в ж.к. „Младост“ и ул. „Черни връх“ по вече изпълнен проект по ОПРР през 2018 г. Фокус в бъдещите мероприятия е облагородяване и реновиране на зони както следва: от ул. „Черни връх“ към кв. „С. Ванков“ и от пл. „Хан бъчва“/ ул. „П. Евтимий“ – посока МБАЛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*