стипендиантска програма фондация "Ген. Протогеров"

Стипендиантска програма за студенти на ВТУ обяви фондация „Ген. Протогеров“

Кандидатите за стипендиантската програма трябва да напишат есе на тема „Моето бъдеще в България“

Редовни и задочни студенти на Великотърновския университет имат възможност да кандидатстват за стипендия от фондация „Ген. Протогеров“. Стипендията ще покрива семестриалните им такси за целия период на обучение, каза за „Царевец вести“ председателят на фондацията Георги Радев.

Желаещите да се включат в тази стипендиантска програма трябва да представят автобиография и есе на тема „Моето бъдеще в България“. Условията за уастие включват също те да са български граждани и да имат успех не по-малко от мн. добър 4,5о.

Програмата се реализира съвместно със Стопански факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Тя има за цел да подпомогне студентите от ВТУ, показали качества и знания в своята област, да завършат образованието си. По този начин от фондацията се стремят да стимулират младите хора да останат и да се реализират професионално в България.

Есетата и автобиографиите на кандидатите се приемат до 30 април 2020 г. на официалния имейл на фондацията: office@protogerov-foundation.org.

Повече за това как да кандидатствате или как да подкрепите дейностите на фондацията, можете да научите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*