стипендии 8 декември ВТУ
Лична стипендия на Ректора за Александър Узунов, сн.: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Стипендии и награди връчва ВТУ по повод 8 декември

11 студенти получават стипендии по 1000 лв. за отличен успех, личната стипендия на ректора на ВТУ получи Александър Узунов.

Стипендии и награди връчва ВТУ в навечерието на студентския празник – 8 декември. Те се присъждат за висок успех, научни и спортни постижения, както и за активно участие в академичния живот.

За четиринадесета поредна година Академичният съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ награждава изявени студенти за празника 8 декември. Стипендия на стойност 1000 лв. получават 9 студенти от ВТУ и по един от филиала на университета във Враца и от колежа в Плевен. Стипендиите са на Академичния съвет и се изплащат от собствените средства на ВТУ.

Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов връчи личната си стипендия на Александър Узунов, председател на Студентския съвет и докторант във Великотърновския университет. Тя е учредена на името на проф. Александър Бурмов, основател и първи ректор на Великотърновския университет, по случай 100-годишнината от рождението му. Стипендията е от собствени средства на проф. Хр. Бонджолов, информират от ВТУ.

Със стипендията на името на проф. д.ф.н. Георги Димов, ректор на Великотърновския университет 1968-1970, е удостоена Любослава Петрова Петрова – специалност „Българска филология“, 4 курс.

Други 9 студенти ще получат таблети за своя отличен успех, осигурени от „Алианц Банк България“. Тегленето на имената им се състоя в присъствието на членове на Студентски съвет, инж. Олег Божанов, помощник-ректор на ВТУ, и г-н Антони Иванов, изпълнителен директор на Великотърновския клон на банката.

Академичната награда на Община Велико Търново се присъжда на Светослав Павлинов Мишев. Тя ще бъде връчена на 8 декември

Акцентът на тържествата, посветени на Студентския празник, е Академичната награда на Община Велико Търново, която се присъжда за двадесети пореден път. Наградата е в размер на 5000 евро. Тазгодишният й носител е Светослав Павлинов Мишев, завършил в рамките на учебната 2019/2020 специалност „Право“, ОКС „Магистър“. Неговият среден успех от курса на обучение е отличен 5,64, среден успех от държавните изпити – отличен 6,00 и общ успех от дипломата – отличен 5,82.

Светослав Мишев е избран заради активната му научна дейност и реализирани 5 публикации в научни сборници, както и въз основа на представената автобиография с приложени множество сертификати от участия в конференции, кръгли маси, младежки академии, обучения.

Светослав Мишев е ангажиран в един от най-високите органи за оценка на качеството на висшето образование като член на Постоянната комисия към Националната акредитация за оценка и акредитация (София). Той развива активна дейност в Дипломатическия клуб „Имхотеп“, на който е председател.

Д-р инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, г-н Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, и проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, ще връчат стипендията и специалния диплом на ВТУ на г-н Светослав Мишев навръх студентския празник – 8 декември.

Вижте всички наградени тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*